کمپلکس نخیلات ۱۲-۳-۵

کمپلکس نخیلات ۱۲-۳-۵

Complex Fertilizer for Date Palm 5-3-12

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن, روی, فسفر, مس, منگنز, منیزیم, نیتروژن, پتاسیم, کلسیم, گوگرد

بسته بندی

۲۵ کیلویی (گرانول)

شماره ثبت ماده کودی

۰۹۲۷۹

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کلNitrogen (N) tot5.0%
فسفر قابل جذبPhosphate (P2O5) ava3.0%
پتاسیم محلول در آبPotassium (K2O) soluble12.0%
گوگرد کلSulfur (S) tot15.0%
آهن کلIron (Fe) tot1.0%
روی محلولZinc (Zn)0.5%
منگنز محلولManganese (Mn)0.5%
مس محلولCopper (Cu)0.1%
منیزیم محلولMagnesium (MgO)0.5%
کلسیم کلCalcium (CaO) tot5.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

چالکودنخیلات۳ تا ۵ کیلو به ازای هر درختطی ۲ مرحله در آبان ماه و بهمن به همراه کود حیوانی

توضیحات

توضیحات

 • کود ترکیبی حاوی عناصر غذایی مورد نیاز نخیلات
 • موثر در کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما
 • حاوی پتاسیم بالا جهت افزایش کمیت و کیفیت خرما
 • دارای قابلیت اصلاح خاک بدلیل حضور گوگرد و کلسیم در فرمولاسیون
 • مانع بازگشت مواد مغذی از میوه به برگ
 • افزایش دهنده خاصیت انبارداری محصول

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.

محصولات مرتبط