با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

راهکار ساده کنترل آفات مکنده در پنبه

خسارت آفات مکنده گیاه پنبه طی فصل رشد از دو جنبه قابل بررسی است:

در مرحله اول آفات مکنده موجب ضعف گیاه پنبه شده و از این طریق آسیب وارد میکنند.

در مرحله دوم با تشکیل عسلک و ایجاد قارچ های دوده ای کیفیت و ارزش محصول را کاهش میدهند.

یکی از قابلیت هایی که صابون های جنوبگان دارند امکان شستشوی قارچ های دوده ای در کنار کنترل آفات مکنده نظیر شته سبز پنبه، کنه هایی نظیر کنه های تار عنکبوتی و عسلک پنبه را فراهم می کند.

نحوه صحیح مصرف صابون جنوبگان جهت کنترل آفات مکنده

صابون جنوبگان در مصارف محلولپاشی، به صورت تماسی استفاده می شود این بدین معنی است که محلول صابون لازم است به طور کامل با بدن حشره آفت تماس پیدا کند و لایه نازکی از محلول صابون اطراف بدن آفت را احاطه نماید.

این صابون ها حاوی اسیدهای چربی هستند که این مواد، چربی یا موم سطح بدن حشره را حل کرده و ساختار غشای سلولی آنها را مختل میکنند. لذا در نتیجه آسیب های وارده، مایعات سلولی تخلیه شده و بدن حشره نابود می شود.

همچنین صابون محلولپاشی یونی جنوبگان قابلیت مصرف به همراه سموم را دارد و راندمان مصرف سموم را بهبود میبخشند. به همراه سموم تماسی صابون یونی جنوبگان و به همراه سموم سیستمیک و نیز کودهای حاوی کلسیم استفاده از صابون غیریونی جنوبگان با نام آجودان توصیه میشود که موجب نفوذ بهتر سموم می شوند.