با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

راهکاری موثر در جهت کنترل شانکر باکتریایی درختان هسته‌دار

در سالهای اخیر علائم مشابهی در بیشتر نقاط کشور، در درختان هسته‌دار دیده شده که زوال درختان را به دنبال داشته است. این علائم به صورت ایجاد زخم و ترشح صمغ یا شیره از تنه و شاخه درختان مشاهده شده، امروزه از بیماری‌های مهم و مخرب هسته‌داران به شمار رفته و تحت عنوان گموز نیز شناخته می‌شود.

علائم بیماری

یکی از مشخصه های بارز این بیماری ایجاد شیره یا صمغ بر روی تنه و شاخه‌ها است. در اثر این بیماری فرورفتگی های تیره‌ای بر روی نواحی آلوده ظاهر شده و به مرور گسترش می‌یابد و در نهایت شاخه‌ها به سمت پایین خشک می‌شود.

این بیماری اغلب در پاییز و زمستان ایجاد شده و در بهار کاملاً قابل مشاهده است.

کنترل

  • هرس منظم سالیانه و استفاده از چسب باغبانی در محل هرس
  • استفاده از ارقام قوی و مقاوم
  • اجتناب از ایجاد هر گونه زخم در بافت‌های گیاهی
  • بهره گیری از سموم شیمیایی تحت نظارت کارشناسان مجرب
  • استفاده از تغذیه مناسب

توصیه جنوبگان

محلولپاشی کودسم جنوبگان با نام پیکاسول (فسفیت پتاسیم) که با دارا بودن ۵۰ درصد فسفر و ۵۰ درصد پتاسیم با خاصیت قارچ کشی بالا و همچنین رفع کمبود عناصر فوق به کشاورزان عزیز قابل توصیه است.