با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

راهنمای کشاورز : جوانه زنی یکنواخت با بذرمال

در این ویدئو با روش بذرمال و فواید آن برای جوانه زنی بهتر، آشنا میشویم.