آیا با تاثیرات فوق العاده سوسپانسیون های جنوبگان در محصولات زراعی آشنایی دارید؟

خاک های اراضی کشاورزی ایران عمدتاً قلیایی و آهکی هستند و جذب عناصر غذایی نظیر فسفر و عمده ریزمغذی ها نظیر آهن، روی، مس و منگنز به علت pH (اسیدیته) بالا با مشکل مواجه میشود.در چنین خاک های قلیایی، عناصر غذایی وجود دارند اما گیاه قابلیت جذب آنها را ندارد و علائم کمبود را نشان …

آیا با تاثیرات فوق العاده سوسپانسیون های جنوبگان در محصولات زراعی آشنایی دارید؟ ادامۀ مطلب »