چرا آزمایش خاک بسیار اهمیت دارد؟

بهترین روش ارزیابی وضعیت تغذیه ای یک باغ، علاوه بر بررسی عملکرد و کیفیت محصول، تجزیه تلفیقی خاک و برگ می باشد.آزمون خاک شامل سه مرحله:۱- نمونه برداری صحیح۲- تجزیه دقیق ۳- تفسیر صحیح نتایج خاک می باشد. مهمترین مزایای آزمایش خاک: – تشخیص وضعیت کمبود یا بیشبود (مسمومیت) عناصر غذایی در خاک ها– مصرف […]

چرا آزمایش خاک بسیار اهمیت دارد؟ بیشتر بخوانید »