نقش فسفر در کنترل بیماری‌های ریشه‌ای

گیاه برای رشد طبیعی ریشه‌ها و اندام‌های تولید مثل، نیازمند فسفر می‌باشند. توسعه سیستم ریشه‌ای قوی مستلزم وجود فسفر در گیاه است. گیاهان در تمام مراحل رشد به عنصر فسفر نیاز دارند و بالاترین میزان نیاز گیاه به این عنصر، در مراحل اولیه رشد است. در محصولاتی مانند خیار که دارای تولید مداوم بافتهای رویشی […]

نقش فسفر در کنترل بیماری‌های ریشه‌ای بیشتر بخوانید »