شرایط رشدی گیاه آپارتمانی دیفن باخیا (Dumb canes)

دیفن باخیا (Dumb canes) گیاهی رطوبت پسند است که با رشد کردن و بالا رفتن ظاهر شده و به عنوان گیاه آپارتمانی شناخته می شود. این گیاه نیاز به نور غیر مستقیم دارد و بهتر است مقداری فاصله تا پنجره داشته باشد. به منظور آبیاری بایستی سطح خاک خشک شود سپس نسبت به آبیاری اقدام […]

شرایط رشدی گیاه آپارتمانی دیفن باخیا (Dumb canes) Read More »