عوامل موثر در پنجه زنی گندم

✨عوامل موثر در پنجه زنی گندم✨ 🌱هر بوته گندم چندين ساقه داشته و نخستين ساقه ای كه از خاك بيرون می آيد موسوم به ساقه اصلی و ساقه های بعدی پنجه ناميده می شوند. 🌱عوامل موثر در این امر عبارتند از: 🌾 تاریخ کاشت 👈کاشت دیر هنگام موجب می شود تا گیاه در زمان پنجه […]

عوامل موثر در پنجه زنی گندم بیشتر بخوانید »