کودهای محلولپاشی پتاسیم بالا جنوبگان

💥پیکاسول : فسفیت پتاسیم💥های پتاس + میکرو + اسید آمینه💥فورتیکا : پتاسیم کلاته + اسید آمینه مناسب جهت:🌽 پر کردن مغز🍅 افزایش سایز میوه 🍎رنگ آوری محصولات✅ حاوی مواد غذایی و عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان