استفاده از کود مناسب در زمان استارتر گوجه فرنگی

یکی از مهمترین مراحلی که خیلی از گلخانه‌داران و باغداران به آن دقت کمتری میکنند، مرحله استارتر گوجه فرنگی است. اهمیت این موضوع به طور کامل در این ویدئو توضیح داده شده است.

استفاده از کود مناسب در زمان استارتر گوجه فرنگی بیشتر بخوانید »