فسفر (P) محرک “ریشه” و “کلید” زندگی غلات

گندم و جو از مهمترین گیاهان غلات بوده و در شرایط مناسب از نظر تغذیه و کود دهی، تولید آنها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. در زمان شروع رشد رویشی گیاه، ازت و فسفر نقش قابل توجهی در افزایش محصول دارند. از دلائل اهمیت در ایجاد رشد ریشه، پنجه زدن، بالا بردن وزن […]

فسفر (P) محرک “ریشه” و “کلید” زندگی غلات بیشتر بخوانید »