سمپاشی باغات در زمستان

در زمستان خصوصا اواخر فصل سمپاشی هایی در باغات انجام می شود که هر یک برای دلایل خاصی استفاده می شوند. ابتدا در مورد استفاده قارچ کش های موضعی (تماس) صحبت خواهیم کرد.منظور از قارچ کش های موضعی قارچ کش هایی هستند که به داخل گیاه نفوذ نمی کنند و فقط در سطحی که پاشیده […]

سمپاشی باغات در زمستان بیشتر بخوانید »