فواید عنصر بور

عنصر بور یکی از ضروری ترین عناصر ریزمغذی است. این عنصر تشکیل گل ها نقش حیاتی دارد. این عنصر وظیفه جذب یونی و انتقال کربوهیدرات ها را برعهده داشته، همچنین در گرده افشانی، لقاح و توسعه میوه نقش ویژه دارد. کمبود عنصر بور در خاک هایی با مواد آلی پایین، بافت شنی و pH بالا […]

فواید عنصر بور بیشتر بخوانید »