هویج

آیا میدانستید اولین مصرف کنندگان هویج به عنوان غذا در ۵ هزار سال پیش، طبق شواهد و اسناد و مدارک تاریخی ایرانیان بوده اند.هویج وحشی بومی اروپا ، شمال آفریقا و آسیای غربی (افغانستان امروزی) است.و کشت هویج به مرور زمان به کشورهای دیگر گسترش پیدا کرده است.هویج نارنجی اولین بار در اسپانیا و آلمان […]

هویج بیشتر بخوانید »