اهمیت محلوپاشی کلسیم در درختان پسته، میناسول کلسیم جنوبگان

با اتمام مرحله گرده افشانی در درختان پسته وارد فاز اول تشکیل میوه به اصطلاح “ارزنی پسته” میشویم. در این دوره رشدی درختان پسته بیشتر به عناصری چون ازت، پتاسیم و کلسیم نیاز دارند.کلسیم یکی از نیازهای اساسی این مرحله است تا گیاه، پوسته استخوانی قدرتمندی را در دانه تشکیل دهد. کلسیم در این زمان […]

اهمیت محلوپاشی کلسیم در درختان پسته، میناسول کلسیم جنوبگان بیشتر بخوانید »