شوری خاک

❗️ آیا میدانید عوامل محدود کننده ای مانند شوری خاک و آب عملکرد کمی و کیفی گیاهان باغی و زراعی را به طور ناامیدکننده ای تهدید میکند.❗️ در خاک های شور ریشه گیاه به سختی می‌تواند آب مورد نیاز خود را از خاک جذب کند و لذا رشد گیاه کاهش یافته و در نهایت متوقف […]

شوری خاک بیشتر بخوانید »