ماکرو ۱۰-۶-۱۰

ماکرو ۱۰-۶-۱۰

Macro 10-6-10

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

روی, فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۵۰ کیلویی (گرانول)

شماره ثبت ماده کودی

۹۰۸۸۵

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کلNitrogen (N) tot10.0%
فسفر قابل جذبPhosphate (P2O5) ava6.0%
پتاسیم محلول در آبPotassium (K2O) soluble10.0%
روی محلولZinc (Zn)0.6%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

خاکی و چالکودباغات۱ تا ۳ کیلو به ازای هر درختکوددهی زمستانه
زراعت۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتارآماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتارآماده سازی زمین قبل از کاشت

 

توضیحات

توضیحات

 • حاوی عناصر ماکرو با نسبت مناسب
 • تامین کننده عنصر روی در چرخه غذایی گیاه
 • رهاسازی تدریجی عناصر
 • قابلیت استفاده آسان
 • قابل استفاده برای تمامی گیاهان زراعی و باغی

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.

محصولات مرتبط