کمپلکس پلاس ۱۲-۳-۵

کمپلکس پلاس ۱۲-۳-۵

Complex Plus 5-3-12

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن, بر, روی, فسفر, مس, منگنز, منیزیم, نیتروژن, پتاسیم, کلسیم, گوگرد

بسته بندی

۲۵ کیلویی (گرانول)

شماره ثبت ماده کودی

۱۵۷۷۹

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 5.0%
فسفر قابل جذب Phosphate (P2O5) ava 3.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 12.0%
گوگرد کل Sulfur (S) tot 20.0%
آهن محلول Iron (Fe) 1.0%
روی محلول Zinc (Zn) 0.5%
منگنز محلول Manganese (Mn) 0.1%
مس محلول Copper (Cu) 0.05%
منیزیم محلول Magnesium (MgO) 1.0%
کلسیم کل Calcium (CaO) tot 5.0%
بر محلول Borron (B) 0.2%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

خاکی و چالکود باغات ۱ تا ۳ کیلو به ازای هر درخت کوددهی زمستانه
زراعت ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت

 

توضیحات

توضیحات

 • حاوی یازده عنصر غذایی ماکرو و میکرو
 • دارای فرمولاسیون مناسب جهت تمامی گیاهان خصوصا گیاهان منیزیم دوست
 • رها سازی تدریجی عناصر
 • توصیه شده جهت محصولات غده ای، گلخانه ها، شالیزارها، انگور و بادام
 • قابلیت اصلاح خاک بدلیل حضور گوگرد و کلسیم در فرمولاسیون
 • قابل استفاده در دستگاه های کودپاش

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.