کمپلکس ۱۲-۳-۵

کمپلکس ۱۲-۳-۵

Complex 5-3-12

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن, روی, فسفر, مس, منگنز, نیتروژن, پتاسیم, کلسیم, گوگرد

بسته بندی

۲۵ کیلویی (گرانول)

شماره ثبت ماده کودی

۳۵۲۳۸

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کلNitrogen (N) tot5.0%
فسفر قابل جذبPhosphate (P2O5) ava3.0%
پتاسیم محلول در آبPotassium (K2O) soluble12.0%
گوگرد کلSulfur (S) tot15.0%
آهن کلIron (Fe) tot1.0%
روی محلولZinc (Zn)0.5%
منگنز محلولManganese (Mn)0.5%
مس محلولCopper (Cu)0.1%
کلسیم کلCalcium (CaO) tot5.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

خاکی و چالکودباغات۱ تا ۳ کیلو به ازای هر درختکود دهی زمستانه
زراعت۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتارآماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتارآماده سازی زمین قبل از کاشت

توضیحات

توضیحات

 • کود ترکیبی حاوی عناصر ماکرو و میکرو
 • دارای فرمول عمومی مناسب برای اکثر گیاهان
 • رها سازی تدریجی عناصر
 • قابلیت اصلاح خاک بدلیل حضور گوگرد و کلسیم در فرمولاسیون
 • قابل استفاده در دستگاه های کودپاش

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغیییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.

محصولات مرتبط