میناسول آهن

میناسول آهن

Iron Minasol SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, آهن, پتاسیم

بسته بندی

۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۴۱۵۳۴

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

آهن کلاته Iron (Fe) Chelated 9.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 5.0%
آمینو اسید Amino Acid 5.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

 محلولپاشی محصولات باغی ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی ۰/۵ تا ۱ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

 

توضیحات

توضیحات

 • برطرف کننده سریع علائم نکروز و زردی در برگ گیاهان
 • افزایش دهنده تنفس سلولی، پروتئین و سطح کلروفیل در گیاهان
 • بهبود دهنده کیفیت میوه به دلیل وجود آمینو اسید و پتاسیم
 • قابل استفاده به صورت محلولپاشی
 • مناسب جهت کلیه محصولات باغی و زراعی

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • از اختلاط با ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری شود.