با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

سارسول

SarSol SC

کلات آهن EDDHA

, ,

بسته بندی

شماره ثبت ماده کودی

برند

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 3.0%
فولویک اسید Fulvic Acid 5.0%
کلسیم محلول Calcium (CaO) sol 12.0%
کلسیم کمپلکس شده Calcium (CaO) complexed 10.0%
ماده آلی Organic Matter 15.0%

دستورالعمل مصرف

آبیاری محصولات باغی ۱۵ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل به فاصله ۱ ماه
محصولات زراعی ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله ۱ ماه

توضیحات

 • اصلاح کننده شوری و SAR خاک با خنثی کردن سدیم موجود در آن
 • بهبود دهنده کیفیت ساختمان خاک
 • حاوی در صد بالای مواد آلی جهت بهبود کیفیت خاک
 • استحکام دهنده بافت و دیواره های سلولی
 • کاهش دهنده آثار سوء تنش های محیطی
 • افزایش دهنده توسعه ریشه در خاک و جذب مواد غذایی توسط گیاه
 • افزایش دهنده نفوذ پذیری خاک و بهبود دسترسی ریشه به مواد غذایی

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناس خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • دور از تابش مستقیم آفتاب، در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و در شرایط متعارف و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

دانلود کاتالوگ محصولات جنوبگان

برای آشنایی بیشتر با محصولات جنوبگان میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید.