نیترات منیزیم

نیترات منیزیم

Magnesium Nitrate SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

منیزیم, نیتروژن

بسته بندی

۲۵ کیلویی (کریستال)

شماره ثبت ماده کودی

۲۴۹۴۹

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

منیزیم محلول Magnesium (MgO) 15.5%
نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 12.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب ۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار ۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
آبیاری محصولات باغی ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار در ابتدای دوره رشد
محصولات زراعی ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار ۲ نوبت از شروع دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از شروع دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • تامین همزمان ازت و منیزیم مورد نیاز
 • تنظیم کننده جذب فسفر در گیاهان
 • افزایش دهنده تولید هیدروکربن ها، نشاسته و مواد قندی
 • موثر در تداوم سوخت و ساز و چرخه اسید سیتریک
 • افزایش دهنده خاصیت انبارداری محصول
 • حلالیت بالا و قابل استفاده در سیستم های تحت فشار

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.