سولفات آهن

سولفات آهن

Ferrous Sulfate SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن

بسته بندی

۲۵ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۹۴۰۶۵

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

آهن محلول Iron (Fe) 19.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاری باغات ۲۵ تا ۵۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
زراعت ۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
خاکی و چالکود باغات ۵۰ تا ۷۵ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد
زراعت ۲۵ تا ۳۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد

توضیحات

توضیحات

 • سولفات آهن کریستال کاملا محلول در آب
 • افزایش دهنده کلروفیل و سبزینه برگ
 • بهبوددهنده کمیت و کیفیت محصولات
 • دارای پایین ترین حد عناصر سنگین
 • قابل استفاده بصورت خاکی و آبیاری

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات داری کلسیم بالا خودداری شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.