با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

سولفات آهن

Ferrous Sulfate SP

کلات آهن EDDHA

بسته بندی

شماره ثبت ماده کودی

برند

تجزیه ضمانت شده

آهن محلول Iron (Fe) 19.0%

دستورالعمل مصرف

آبیاری باغات ۲۵ تا ۵۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
زراعت ۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱۵ تا ۲۰ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
خاکی و چالکود باغات ۵۰ تا ۷۵ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد
زراعت ۲۵ تا ۳۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد

توضیحات

  • سولفات آهن کریستال کاملا محلول در آب
  • افزایش دهنده کلروفیل و سبزینه برگ
  • بهبوددهنده کمیت و کیفیت محصولات
  • دارای پایین ترین حد عناصر سنگین
  • قابل استفاده بصورت خاکی و آبیاری

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
  • از اختلاط با ترکیبات داری کلسیم بالا خودداری شود.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

دانلود کاتالوگ محصولات جنوبگان

برای آشنایی بیشتر با محصولات جنوبگان میتوانید کاتالوگ ما را دانلود کنید.