با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

شرکت مولکول، آزمایشگاه برگزیده بخش خصوصی از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 1401

 مراسم پژوهش و فناوری که در 19 دی ماه 1401 برگزار شد، برای تقدیر از پژوهشگران و محققین برتر کشور بود.  در پایان این مراسم دستاورد پژوهشی، بخش تحقیقاتی و اعضای هیات علمی برتر موسسه، همچنین آزمایشگاه های دولتی و خصوصی برتر معرفی و از پژوهشگران، داوران، کارشناسان و کارمندان برگزیده ستاد موسسه و مراکز استانی تجلیل و تقدیر شد. آزمایشگاه مولکول به عنوان تنها آزمایشگاه ممتاز خصوصی کشور در سال 1401 انتخاب شد.

شرکت مولکول، آزمایشگاه برگزیده بخش خصوصی از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 1401

 مراسم پژوهش و فناوری که در 19 دی ماه 1401 برگزار شد، برای تقدیر از پژوهشگران و محققین برتر کشور بود.  در پایان این مراسم دستاورد پژوهشی، بخش تحقیقاتی و اعضای هیات علمی برتر موسسه، همچنین آزمایشگاه های دولتی و خصوصی برتر معرفی و از پژوهشگران، داوران، کارشناسان و کارمندان برگزیده ستاد موسسه و مراکز استانی تجلیل و تقدیر شد. آزمایشگاه مولکول به عنوان تنها آزمایشگاه ممتاز خصوصی کشور در سال 1401 انتخاب شد.

گزیده ای از حضور آزمایشگاه مولکول در مراسم  گرامیداشت پژوهش و فناوری 19 دی ماه 1401

مراسم گرامیداشت پژوهش و فناوری 19 دی ماه 1401
و در یافت جایزه آزمایشگاه برگزیده بخش خصوصی از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

تصاویر مراسم را در زیر مشاهده کنید:

آقای دکتر اسدی رحمانی ریاست محترم موسسه تحقیقات خاک و آب

آقای دکتر شهبازی؛ رییس آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب

خدمات آزمایشگاهی مولکول شامل :

  • آنالیز انواع نمونه های کشاورزی شامل اب، خاک، برگ، کود، بستر کشت و میوه
  • انالیز نمونه های خوراک دام و مواد غذایی
  • آنالیز آلیاژ های صنعتی و سنگ معدن
راه های ارتباطی با شرکت مولکول