با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
استقبال گرم شما از جنوبگان در نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی 1401 - سئول ​

استقبال گرم شما از جنوبگان در نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی 1401 - سئول

از اینکه در این نمایشگاه نیز همراه ما بودید، سپاسگزاریم

نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1401 جنوبگان (17)
نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1401 جنوبگان (16)
نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1401 جنوبگان (15)
نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1401 جنوبگان (14)
نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1401 جنوبگان (13)
نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1401 جنوبگان (12)
نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1401 جنوبگان (11)
نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1401 جنوبگان (10)
عکس های بیشتر

انتهای آلبوم

آنچه در نمایشگاه گذشت:

اصول مدیریت تغذیه گیاهان از زبان دکتر شاطرزاده

اهمیت آزمایش خاک از زبان مهندس سعید سلطانی

آشنایی با آزمایشگاه جنوبگان

رسالت کارشناسان ترویج فنی جنوبگان

برو بالا
Call Now Button