با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN
استقبال گرم شما از جنوبگان در نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی 1401 - سئول ​

استقبال گرم شما از جنوبگان در نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی 1401 - سئول

از اینکه در این نمایشگاه نیز همراه ما بودید، سپاسگزاریم

آنچه در نمایشگاه گذشت:

اصول مدیریت تغذیه گیاهان از زبان دکتر شاطرزاده

اهمیت آزمایش خاک از زبان مهندس سعید سلطانی

آشنایی با آزمایشگاه جنوبگان

رسالت کارشناسان ترویج فنی جنوبگان