با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

همراهان عزیز جنوبگان

به پاس گرامیداشت و وفاداری شما تصمیم گرفتیم تا هدیه ای از طرف خانواده جنوبگان به شما تقدیم کنیم

شما فرصت دارید تا 30 آبان با تامین محصولات مطابق جدول زیر  یک کارتن صابون محلول پاشی یک لیتری (معادل ۱۰لیتر)به صورت رایگان دریافت کنید. 

 

همچنین میتوانید با شماره ی 02191077066 برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

همراهان عزیز جنوبگان

به پاس گرامیداشت و وفاداری شما تصمیم گرفتیم تا هدیه ای از طرف خانواده جنوبگان به شما تقدیم کنیم

شما فرصت دارید تا 30 آبان با تامین محصولات مطابق جدول زیر  یک کارتن صابون محلول پاشی یک لیتری (معادل ۱۰لیتر)به صورت رایگان دریافت کنید. 

 

همچنین میتوانید با شماره ی 02191077066 برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نام محصول و تعداد کارتن

 • فروت ست مایع - بطری 1 لیتری 4 کارتن
 • کاتیوشا مایع - بطری 1 لیتری 4 کارتن
 • کاتیوشا مایع - گالن 5 لیتری 4 کارتن
 • ردوسار مایع جنوبگان - گالن 10 لیتری 4 کارتن
 • فرتریکس 20-20-20 محلولپاشی پودر-جعبه 1 کیلویی 4 کارتن
 • سیلیکاسول مایع - بطری 1 لیتری 4 کارتن
 • میناسول آهن مایع - بطری 1 لیتری 4 کارتن
 • فروت ست مایع - گالن 5 لیتری 4 کارتن
 • سیلیکاسول مایع - گالن 5 لیتری 4 کارتن
 • فرتریکس 20-20-20 محلولپاشی مایع -بطری1 لیتری 4 کارتن
 • های پتاس + میکرو 30-0-10 پودر - جعبه 1 کیلویی 3 کارتن
 • میناسول کلسیم مایع - بطری 1 لیتری 3 کارتن
 • میناسول منیزیم مایع - بطری 1 لیتری 3 کارتن
 • سیویکا مایع - بطری 1 لیتری 3 کارتن
 • ردوسار مایع جنوبگان - گالن 5 لیتری 3 کارتن
 • ردوسار مایع جنوبگان - گالن 5 لیتری 3 کارتن
 • فورتیکا مایع - بطری 1 لیتری 3 کارتن
 • سوپر سوئینگ پودر - جعبه 1 کیلویی 3 کارتن
 • فروت ست پلاس مایع - بطری 1 لیتری 3 کارتن
 • میناسول کلسیم منیزیم مایع - بطری 1 لیتری 3 کارتن
 • چلابور مایع - بطری 1 لیتری 2 کارتن
 • زینکاسول مایع - بطری 1 لیتری 2 کارتن
 • پیکاسول مس مایع - بطری 500 سی سی 2 کارتن
 • پیکاسول مایع - بطری 1 لیتری 2 کارتن

نام محصول و تعداد کارتن

 • فروت ست مایع - بطری 1 لیتری 4
 • کاتیوشا مایع - بطری 1 لیتری 4
 • کاتیوشا مایع - گالن 5 لیتری 4
 • ردوسار مایع جنوبگان - گالن 10 لیتری 4
 • فرتریکس 20-20-20 پودر-1 کیلویی 4
 • سیلیکاسول مایع - بطری 1 لیتری 4
 • میناسول آهن مایع - بطری 1 لیتری 4
 • فروت ست مایع - گالن 5 لیتری 4
 • سیلیکاسول مایع - گالن 5 لیتری 4
 • فرتریکس 20-20-20 مایع -بطری1 لیتری 4
 • های پتاس+میکرو 30-0-10 پودر-1 کیلویی 3
 • میناسول کلسیم مایع - بطری 1 لیتری 3
 • میناسول منیزیم مایع - بطری 1 لیتری 3
 • سیویکا مایع - بطری 1 لیتری 3
 • ردوسار مایع جنوبگان - گالن 5 لیتری 3
 • ردوسار مایع جنوبگان - گالن 5 لیتری 3
 • فورتیکا مایع - بطری 1 لیتری 3
 • سوپر سوئینگ پودر - جعبه 1 کیلویی 3
 • فروت ست پلاس مایع - بطری 1 لیتری 3
 • میناسول کلسیم منیزیم مایع - 1 لیتری 3
 • چلابور مایع - بطری 1 لیتری 2
 • زینکاسول مایع - بطری 1 لیتری 2
 • پیکاسول مس مایع - بطری 500 سی سی 2
 • پیکاسول مایع - بطری 1 لیتری 2