با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

آبان ۱۹, ۱۳۹۹

زهکشی اراضی کشاورزی و مشکلات ماندآبی

در اثر سنگین بودن بافت خاک و عدم فضای کافی بین ذرات آن برای زمان بلند مدتی آب در سطح خاک و اطراف ریشه باقی میماند. به همین دلیل فعالیت ریشه گیاهان و میکروارگانیسم هایی که برای بقاء به اکسیژن نیاز دارند مختل شده و عمل فتوسنتز و رشد گیاه تقریباً متوقف میشود. در چنین …

زهکشی اراضی کشاورزی و مشکلات ماندآبی ادامۀ مطلب »

چرا آزمایش خاک بسیار اهمیت دارد؟

بهترین روش ارزیابی وضعیت تغذیه ای یک باغ، علاوه بر بررسی عملکرد و کیفیت محصول، تجزیه تلفیقی خاک و برگ می باشد.آزمون خاک شامل سه مرحله:۱- نمونه برداری صحیح۲- تجزیه دقیق ۳- تفسیر صحیح نتایج خاک می باشد. مهمترین مزایای آزمایش خاک: – تشخیص وضعیت کمبود یا بیشبود (مسمومیت) عناصر غذایی در خاک ها– مصرف …

چرا آزمایش خاک بسیار اهمیت دارد؟ ادامۀ مطلب »

نیاز سرمایی درختان و اهمیت برطرف نمودن رکود زمستانه

با کاهش دما در فصل پاییز در ریشه تمامی درختان خزان کننده هورمونی به نام اسیدآبسیزیک (ABA) تولید می شود که یک بازدارنده رشد است. این هورمون موجب تشکیل لایه جداکننده در محل دمبرگ شده که در پی آن برگ ها شروع به ریزش نموده و در نهایت باعث خواب رفتن درخت میگردد. برای اقدام …

نیاز سرمایی درختان و اهمیت برطرف نمودن رکود زمستانه ادامۀ مطلب »