فواید عنصر بور

فواید عنصر بور و چلابور جنوبگان

عنصر بور یکی از ضروری ترین عناصر ریزمغذی است. این عنصر تشکیل گل ها نقش حیاتی دارد. این عنصر وظیفه جذب یونی و انتقال کربوهیدرات ها را برعهده داشته، همچنین در گرده افشانی، لقاح و توسعه میوه نقش ویژه دارد. کمبود عنصر بور در خاک هایی با مواد آلی پایین، […]

اهمیت عناصر ریزمغذی

عناصر میکرو ریزمغذی ها

میکرو Micro nutrients = trace elements. حدود نیمی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان نظیر عناصر بور، منگنز، آهن، روی، مس، مولیبدن و… در دسته عناصر ریزمغذی یا میکروها قرار دارند که هیچ عنصر دیگری قابلیت جانشینی آنها را ندارد. درخاک های قلیایی، عناصر غذایی وجود دارند اما گیاه قابلیت […]

فروت ست جنوبگان

فروت ستپس از برداشت

دوره پس از برداشت، دوره کلیدی تامین سه عنصر نیتروژن، روی و بور میباشد. فروت ست جنوبگان راهکار طلایی تامین این سه عنصر حیاتی گیاه میباشد. بور، افزایش عملکرد جوانه های گل سال آینده یکی از عملکرد های کلیدی عنصر بور در درختان میوه ، نقش آن در تشکیل میوه […]

آشنایی با سمپاشی ۱

میانگین ۳۰ درصد محصولات کشاورزی دنیا، هر ساله، توسط حشرات، علف های هرز و عوامل بیماری‌زای گیاهی از بین میرود. سمپاشی عبارت است از پاشش محلول سمی یا سم خالص روغنی یا گرد به مقدار معین در واحد سطح. در سمپاشی زمستانه خصوصا اواخر فصل سمپاشی هایی در باغات انجام می […]

عوامل ماندگاری و انبارداری کیوی

حفظ خواص مختلف فیزیکی و شیمیایی میوه تولیدی که در دوره های مختلف انبارداری از انبار خارج شده و روانه بازار میشود، مهم است.بهبود کیفیت میوه در فرآیندهای مختلف پس از برداشت نظیر حمل و نقل، انبارداری و صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میوه کیوی از جمله میوه […]