با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

فورتیکا جنوبگان

✳️ حاوی 40% پتاسیم کلاته بر پایه کربکسیلیک اسید به همراه 5% آمینو اسید
✳️ ترکیبی فوق العاده جهت رنگ آوری و درشت شدن میوه ها
✳️ افزایشدهنده مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی ✳️ افزایش دهنده کیفیت بازارپسنده و طعم محصولات