با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

ست محلولپاشی فروت ست جنوبگان

فروت ست ۲.۵ لیتر در هزار

زینکاسول (در صورت نیاز منطقه و گیاه) ۰.۵ لیتر در هزار

صابون محلولپاشی ۱ لیتر در هزار

رکتیفایر ۲۵۰ گرم در هزار