با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

افزایش رشد و عملکرد در گندم با اوره فسفات و هیومیسول جنوبگان

در تغذیه گندم به عنوان یکی از مهمترین غلات دانه‌ای مورد استفاده در تغذیه بشر به نکات مختلفی باید توجه نمود:

ازت

یکی از مهمترین عناصر در تغذیه گندم که نقش قابل‌توجهی در افزایش عملکرد، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی ایفا می‌کند ازت می‌باشد.

فسفر

گندم برای تولید محصول اقتصادی و همچنین راندمان بالا در مراحل اولیه رشد، اعم از تشکیل دانه و توسعه ریشه، به فسفر کافی نیاز دارد و در این مرحله میزان جذب فسفر توسط گیاه بیشتر از دیگر مراحل می باشد.

توصیه جنوبگان، تغذیه ابتدای رشد

  • اوره فسفات جنوبگان با دارا بودن ۴۴ درصد فسفر و ۱۸ درصد ازت با حلالیت بسیار بالا و pH کاملا اسیدی به کشاورزان عزیز توصیه می‌شود.

با توجه به آهکی و قلیایی بودن اکثر خاکها و تحرک کم فسفر، با استفاده از هیومیسول جنوبگان می توان به اصلاح خاک، ریشه‌زایی و جذب بهتر این عنصر در خاک کمک کرد.