با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

استارتی قدرتمند با اوره فسفات جنوبگان

فسفر یکی از مواد مغذی ضروری و پر مصرف در گیاهان است.

فتوسنتز یک واکنش بیوشیمیایی مهم در طبیعت است و بدون حضور فسفر این فرآیند حیاتی به شدت مختل می‌گردد.

همچنین فسفر در زنجیره انتقال انرژی نقش کلیدی ایفا کرده و به عنوان جزء مهمی در هسته مرکزی DNA ,RNA محسوب شده و در ساخت پروتیئن در گیاه نقش اساسی ایفا می‌کند.

این عنصر به صورت یون فسفات توسط گیاه جذب شده و وجود آن به مقدار کافی در خاک، سبب ریشه زایی بهتر گیاه و در نتیجه جذب بهتر آب و مواد غذایی می‌گردد.

در شرایط کمبود فسفر اندام‌های هوایی گیاه بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

گیاهانی که دچار کمبود این عنصر هستند با کاهش رشد مواجه شده و در شرایط کمبود شدید، رنگ برگها به حالت سبز تیره در آمده و حاشیه بنفش یا ارغوانی رنگی در برگها تشکیل می‌گردد.

در برگهای مسن تر کل پهنک برگ بنفش شده و به مرور زمان به زردی گراییده و ریزش می‌نماید. ایجاد رنگ بنفش در روی برگ‌ به دلیل تجمع قندها در بافت گیاه است.

فسفر در گیاه در فرآیندهای مختلفی از جمله استحکام ساقه و بهبود تشکیل بذر، گل و میوه شرکت نموده و در تثبیت ازت در خاک نقش قابل توجهی ایفا می‌نماید.

باید خاطر نشان کرد که تثبیت عنصر فسفر در خاکهای ریز بافت مانند خاکهای لومی رسی معمولاً بیشتر می‌باشد.

شایان ذکر است کمبود فسفر در مناطق دارای بارندگی‌های زیاد بیشتر دیده می‌شود و جذب این عنصر در خاک هایی با pH اسیدی به مراتب بیشتر است.

پیشنهاد جنوبگان

محصول اوره فسفات جنوبگان با دارا بودن ۴۴ درصد فسفر و ۱۸ درصد ازت با حلالیت بالا و pH کاملا اسیدی در زمان استارت به کشاورزان عزیز پیشنهاد می‌شود.