با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

نقش گوگرد در شالیزارها

یکی از عناصر ضروری که در فرایند تشکیل کلروفیل در گیاه برنج نقش دارد، گوگرد است. غلظت این عنصر در برخی گیاهان، دو برابر فسفر می‌باشد که همین مساله ضرورت توجه بیشتر به این عنصر را نشان می‌دهد. گوگرد همچنین در سنتز اسیدهای آمینه و پروتئین نقش اساسی دارد.

متاسفانه کمبود گوگرد در سالهای اخیر گسترش زیادی پیدا کرده است. این امر میتواند به علت مصرف کودهای فاقد گوگرد یا مصرف بی‌رویه اوره به جای سولفات آمونیوم باشد.

از جمله فاکتورهای موثر در بازار پسندی برنج، خوش پخت بودن و معطر بودن است که عنصر گوگرد نقش بسیار کارآمدی در این ویژگی دارد. همچنین عنصر گوگرد سبب زودرس شدن محصول نیز می‌گردد.
وجود این عنصر سبب می شود که عناصر کم مصرف به راحتی در دسترس گیاه قرار گیرند.

باید توجه داشت که گوگرد حتما در اوایل رشد گیاه در برنامه غذایی اعمال گردد، چرا که در صورت کمبود، پنجه زنی مناسبی نخواهیم داشت و عملکرد نهایی را تحت‌الشعاع قرار میدهد.

توصیه جنوبگان

گوگرد بنتونیت دار جنوبگان

این محصول با داشتن ۹۰% گوگرد به همراه بنتونیت، دارای ویژگی مهم دانه‌بندی مناسب نیز می‌باشد و در زمان قبل از کشت به کشاورزان عزیز توصیه می شود.