با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

نقش ازت ( N ) در تشکیل میوه

ازت دارای نقش بسیار اساسی در تغذیه درختان میوه می باشد. این عنصر انرژی لازم جهت رشد رویشی و زایشی درختان را تامین می نماید.

مواردی از اهمیت ازت:

– افزایش تشکیل میوه و افزایش رشد جوانه ها در درختان
– طولانی کردن عمر تخمک و زمان تلقیح دانه گرده در بهار
– ارتقاء سطح ذخیره نیتروژن در جوانه ها
– شادابی درختان در فصل بهار

از جمله محصولات مناسب جنوبگان در این دوره میتوان از فروت ست و نیترات کلسیم جنوبگان نام برد.
فروت ست جنوبگان حاوی عناصر ضروری ازت، روی و بر جهت حفظ و تقویت جوانه های سال آینده خوشه بندی بهتر در بهار میباشد.
نیترات کلسیم جنوبگان علاوه بر داشتن ۱۲% ازت دارای ۲۳% کلسیم جهت استحکام دیواره سلولی و نیز افزایش دهنده خاصیت انبار داری میوه ها میشود.