با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

استارتر زیتون

کشاورزی موفق و برداشت عالی نتیجه یک استارت عالی و قوی است.
در ابتدای فصل یکی از عناصری که درختان نیاز فراوانی به آن دارند فسفر است. این عنصر کلیدی در ریشه زایی قدرتمند و نیز شکوفه دهی گیاهان در شروع رشد موثر است. فسفر با ساخت ATP نقش بسیار مهمی در فتوسنتز، تنفس، انتقال انرژی و… دارد و انرژی را جهت فعالیت های گیاه تامین مینماید. هنگامی که گیاه با کمبود شدید فسفر مواجه شود، اندازه برگ کوچک شده اما شکل برگ عادی و تقریباً به رنگ قرمز است. کمبود فسفر اثر مستقیم و منفی در رشد و نمو گیاه خواهد داشت و ریشه زایی را با مشکلات جدی روبرو می کند.

از زمان های مناسب جهت بالا بردن مقادیر مواد آلی خاک، همزمان با شروع رشد رویشی درختان است. مواد آلی همچون هیومیسل علاوه بر این که عملکرد و کیفیت خاک را بالا میبرند، در رشد و توسعه ریشه نیز مفید واقع میشوند.
زیتون کاران محترم، کارشناسان جنوبگان برای باغات زیتون اوره فسفات را با دوز ۳۰ کیلوگرم در هکتار و هیومیسول را با دوز ۲۰ لیتر در هکتار به عنوان استارتری کامل جهت شروع رشد رویشی توصیه می نمایند.