با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

آیا نیاز است به گیاهانمان منیزیم بدهیم؟

همه عناصر در تغذیه گیاه مهم هستند، بعضی با اهمیت بیشتر و بعضی با اهمیت کمتر. با توجه به آنالیز آب و خاک و برگ می‌توان کمبودها و بیشبودها را مشخص کرد.

عنصر منیزیم، هسته مرکزی مولکول کلروفیل در بافت گیاه است. بنابراین در صورت کمبود منیزیم و کاهش سطوح کلروفیل، رشد گیاه ضعیف و متوقف می شود. منیزیم همچنین به فعالسازی سیستم های آنزیمی خاص کمک می کند.

مقدار منیزیم آزاد شده از مواد معدنی خاک در مقایسه با مقادیر مورد نیاز برای حفظ عملکرد و کیفیت محصول، به ویژه در خاک های شنی معمولاً کافی نیست.

برخلاف سایر کاتیون ها، منیزیم از تحرک خوبی در خاک برخوردار است و این امر باعث افزایش خطر شستشوی این عنصر می گردد.

انتقال منیزیم توسط شیره پرورده (مواد غذایی) از برگ ها به اندام های دیگر مهم است.

میناسول منیزیم جنوبگان

میناسول منیزیم جنوبگان با دارا بودن ۱۰% منیزیم به فرم کلاته به همراه مقادیر فوق‌العاده آمینو اسید، ماده آلی، قند الکل و نیتروژن کل محصول مناسبی به منظور تامین منیزیم به ویژه در محصولات منیزیم دوست نظیر انگور، سیب، سبزیجات و ذرت از طریق محلولپاشی به شمار می رود.