با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

تغذیه زمستانه باغات کیوی شمال کشور

در سال های اخیر با گسترش کشت این محصول در استان های مازندران و گیلان به ویژه در خاک های سنگین و رسی عارضه های زیادی در اثر اختلالات تغذیه ای و فیزیولوژیکی بروز نموده است که شناخت آنها جهت درمان به موقع ضروری است.
عناصر مختلفی از جمله پتاسیم ، کلسیم و منیزیم نقش کلیدی را در باغات کیوی ایفا میکنند و کمبود این عناصر باعث کاهش قابل توجه عملکرد کمی و کیفی این محصول مناطق شمالی کشور میگردد.
یکی از مناسب ترین راه ها جهت تغذیه باغات درختان کیوی در فصل زمستان شیوه چالکود میباشد. کمپلکس پلاس جنوبگان از محصولات ایده آل جنوبگان با فرمولاسیون گرانول مخصوص مصارف خاکی و چالکود میباشد.
کمپلکس پلاس، محصول ۱۱عنصره جنوبگان، با فرمول غنی و کامل، حاوی کلیه مواد غذایی مورد نیاز درختان کیوی شامل عناصر ماکرو و میکرو بوده و تقویت عمومی گیاهان را به دنبال دارد.

کشاورزان و یاوران عزیز

کمپلکس پلاس جنوبگان در باغات کیوی شمال کشور، بسته به سن گیاه و توصیه کارشناسان جنوبگان به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار توصیه میگردد.