با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

کودهای محلولپاشی پتاسیم بالا جنوبگان

پیکاسول : فسفیت پتاسیم
های پتاس + میکرو + اسید آمینه
فورتیکا : پتاسیم کلاته + اسید آمینه

مناسب جهت:
پر کردن مغز
افزایش سایز میوه

رنگ آوری محصولات
حاوی مواد غذایی و عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان