با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

نیترات کلسیم و اهمیت مصرف آن برای گیاهان

کلسیم به عنوان یک عنصر مغذی در ساخت و استحکام دیواره سلولی مورد نیاز گیاه بوده و این وظیفه بر عهده پکتات کلسیم است.

پکتات کلسیم عضو اصلی ساختار تیغه میانی نیز می‌باشد و سبب اتصال سلولهای گیاهی به یکدیگر است.

چنین نقش ساختاری برای عنصر کلسیم خود حاکی از آن است که چرا گیاهانی که دچار کمبود کلسیم هستند در مقابل، آفات و بیماری‌ها به مراتب آسیب بیشتری می‌بینند.

نکته قابل‌توجه اینجاست که علی‌رغم آهکی بودن اراضی کشاورزی در اغلب نقاط کشورمان، عوارض کمبود کلسیم نسبتاً شایع است و هر ساله شاهد بروز این علائم و عوارض در کشت های مختلف زراعی، باغی و گلخانه‌ای هستیم.

یکی از مهمترین علل بروز کمبود کلسیم حرکت کند این عنصر درون آوندهای گیاهی است و این حرکت عمدتاً در پی مکشی صورت میگیرد که از طریق تبخیر از سطح برگ ایجاد می‌شود.

از آنجا که سطوح میوه دارای سطح تبخیر پایینی هستند حرکت کلسیم بیشتر به سمت برگها صورت گرفته و در پی آن بروز عوارض کمبود کلسیم در میوه محتمل خواهد شد.

برخی عوامل مانند شوری خاک یا شرایط محیطی از جمله رطوبت بالا، دمای پایین محیط و ابرناکی آسمان بصورت پیاپی نیز می‌تواند منجر به بروز علائم کمبود کلسیم در گیاه شود، چنین عوارضی بطور معمول متأثر از کاهش سطح تبخیر از برگها و اندام‌های هوایی گیاه است.

نشانه های کمبود کلسیم در هندوانه و گوجه فرنگی به صورت پوسیدگی گلگاه و در سیب درختی به صورت عارضه لکه تلخ خود را نمایان می‌سازد.

محصولاتی نظیر گوجه فرنگی و گیلاس در شرایط کمبود کلسیم و ضعیف بودن دیواره سلولی، در اثر نوسانات شدید رطوبتی، دچار ترک خوردگی می‌شوند و در این شرایط میوه مستعد بیماری های قارچی نیز می‌گردد.

در محصولات باغی هم برخی عوارض مانند ریزش برگ یا میوه در ابتدای بهار یا ایجاد عارضه لکه پوست استخوانی در پسته به کمبود کلسیم ربط داده می‌شود.

توصیه جنوبگان

نیترات کلسیم جنوبگان دارای ۱۲ درصد ازت و ۲۳ درصد کلسیم. قرار گرفتن این ترکیب در تقویم تغذیه محصولات باغی، زراعی و گلخانه‌ای سبب توسعه و استحکام دیواره سلولی گیاه شده و با افزایش عمر انبارمانی موجب بازار پسندی محصولات نیز می گردد.