با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

لزوم مصرف کلسیم در سیب زمینی و ارزش آن

کلسیم، یکی از اجزای اصلی دیواره سلولی است که به حفظ ساختمان گیاه و پایداری آن کمک می کند. 

عوارض فیزیولوژیکی داخلی سیب زمینی نظیر لکه قهوه ای داخلی را میتوان با تامین کلسیم به ویژه با منبع نیترات کلسیم در ابتدای تشکیل غده کنترل نمود. 

تحقیقات نشان داده که وجود حداقل ۰/۱۵ % کلسیم موجود در پوست سیب زمینی، موجب بهبود صفات پوست سیب زمینی و تقویت تحمل گیاه در برابر بیماری ها شده و از شدت عارضه پوسیدگی نرم و شوره سیاه و همچنین از ترکیدگی غده می کاهد.

همچنین مصرف کلسیم در محصولاتی که بصورت بذر کشت می شوند، عملکرد محصولات تحت کشت را افزایش می دهد. غده مادر غنی شده با کلسیم سریع تر رشد می کند و در نتیجه موجب بهبود عملکرد در بوته ها می شود.

خصوصیات نیترات کلسیم جنوبگان

  •  منبع مناسب تامین کلسیم مورد نیاز گیاه
  • استحکام دیواره سلولی گیاه و افزایش خاصیت انبارداری محصولات 
  • جلوگیری از عوارض فیزیولوژیکی 
زمان و میزان مصرف 

از نیترات کلسیم جنوبگان می توانید به میزان ۴۰ کیلوگرم در هکتار در ابتدای تشکیل غده استفاده نمایید.