با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

چگونه بهترین شرایط را برای محصولات گلخانه ای فراهم کنیم؟

آماده سازی مناسب بستر کشت گلخانه و ایجاد بستری غنی و حاصلخیز برای محصولات گلخانه ای، محصولاتی بازارپسند و خوش طعم را به ارمغان می آورد.

آماده سازی بستر خاک قبل از کشت، محیط کشتی سرشار از عناصر غذایی را دراختیار گیاهان قرار داده و برای گیاهان این امکان را فراهم میکند تا کلیه عناصر غذایی طی دوره رشد در اختیار ریشه گیاه قرار گیرد.
این کودها پس از قرارگیری در عمق بستر خاک، طی نوبت های مختلف آبیاری به تدریج در آب حل شده و با تغذیه تدریجی و مستمر، مواد غذایی مورد نیاز را در دسترس ریشه گیاهان قرار میدهند.

کمپلکس پلاس جنوبگان

در زمان کشت محصولات پاییزه در گلخانه ها، استفاده از کمپلکس پلاس، محصول ۱۱عنصره جنوبگان، جهت آماده سازی بستر خاک و تامین عناصرغذایی بسیار موثر خواهد بود.

مقدار مصرف با توجه به آنالیز خاک متفاوت است اما به طور عمومی جهت آماده سازی بستر کشت خاک محصولات گلخانه ای به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هزار متر مربع قابل توصیه است.

این محصول به واسطه دارا بودن ۲۰% گوگرد کل، قابلیت اصلاح بستر خاک در محصولات گلخانه ای را دارد.