با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

آیا با تاثیرات فوق العاده سوسپانسیون های جنوبگان در محصولات زراعی آشنایی دارید؟

خاک های اراضی کشاورزی ایران عمدتاً قلیایی و آهکی هستند و جذب عناصر غذایی نظیر فسفر و عمده ریزمغذی ها نظیر آهن، روی، مس و منگنز به علت pH (اسیدیته) بالا با مشکل مواجه میشود.
در چنین خاک های قلیایی، عناصر غذایی وجود دارند اما گیاه قابلیت جذب آنها را ندارد و علائم کمبود را نشان میدهد لذا مطلوب است به شیوه مناسب با استفاده از ترکیبات مناسب و اسیدی عناصر غذایی را دراختیار گیاه قرار دهیم.
سوسپانسیون های جنوبگان محصولاتی با pH کاملاً اسیدی نزدیک به ۲، با قابلیت جذب بالا در خاک های قلیایی را دارند.
تامین پتاسیم و فسفر

سوسپانسیون ۱ جنوبگان، منبع غنی پتاسیم و فسفر بوده و به عنوان استارتر ابتدای فصل و همچنین در طول دوره رشد قابل توصیه است.
ریزمغذی ها
جهت تامین عناصر ریزمغذی استفاده از سوسپانسیون های ۲، ۳ و ۴ جنوبگان به علت جذب مطلوب عناصر میکرو در محیط اسیدی میتوان استفاده نمود که کاهش اسیدیته در محل ریشه برای جذب عناصر ریزمغذی خواهد بود.
استفاده از سوسپانسیون های جنوبگان در تمامی محصولات زراعی نظیر غلات و گیاهان غده ای نظیر سیب زمینی و پیاز قابل توصیه است.
سوسپانسیون های جنوبگان
سوسپانسیون ۱ (مقادیر ایده آل پتاسیم و فسفر)
سوسپانسیون ۲ (مقادیر ایده آل آهن و روی)
سوسپانسیون ۳ (مقادیر ایده آل منگنز و مس)
سوسپانسیون ۴ (مقادیر ایده آل روی و منگنز)
مقدار مصرف هریک با توجه به آنالیز خاک متفاوت است.


.