با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

نیاز سرمایی درختان و اهمیت برطرف نمودن رکود زمستانه

با کاهش دما در فصل پاییز در ریشه تمامی درختان خزان کننده هورمونی به نام اسیدآبسیزیک (ABA) تولید می شود که یک بازدارنده رشد است. این هورمون موجب تشکیل لایه جداکننده در محل دمبرگ شده که در پی آن برگ ها شروع به ریزش نموده و در نهایت باعث خواب رفتن درخت میگردد. برای اقدام جهت برطرف نمودن خواب زمستانه درختان بهتر است ابتدا با تعریف نیاز سرمایی آشنا شویم.
نیاز سرمایی، عبارت از مدت زمانی است که درختان میوه خصوصاً پسته باید در پاییز و قسمت فراوانی از زمستان در معرض دمای صفر تا هفت درجه‌ی سانتیگراد قرار گیرند تا در فصل بهار درخت رشد رویشی و زایشی مناسبی داشته باشد که در نتیجه آن عملکرد کمی و کیفی درخت بهبود یابد.
در صورت تامین نشدن نیاز سرمایی درخت، ناهماهنگی در باز شدن جوانه‌های درختان، تاخیر در برگ ‌دهی و گل‌دهی، ریزش جوانه‌های گل، تفاوت در اندازه‌ی دانه‌های یک خوشه و در نهایت کاهش شدید عملکرد رخ خواهد داد که راهکار جهت کاهش این مساله استفاده از ترکیباتی است که با ایجاد تنش و شوک به سیستم تنفسی گیاه، باعث بیدار شدن درخت شوند که از این دسته از ترکیبات می‌توان به روغن ولک به همراه مکمل‌های تامین نیاز سرمایی اشاره نمود.

در مورد مصرف روغن ها چندین نکته ضروری میباشد:
– در مورد مصرف روغن ولک کیفیت و زمان استفاده از روغن ها بسیار تاثیر گذار است.
– مقدار مصرف بسته به رقم و نوع خاک و آب متفاوت می باشد.
– معمولاً زمان محلولپاشی روغن ولک بستگی به منطقه از اواسط بهمن ماه آغاز میگردد و بهتر است در ساعات نسبتاً گرم روز انجام شود.