با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

بسترسازی مناسب و انجام چالکود ، مرحله مهم تغذیه باغات

همانطور که میدانید هر ساله همراه با برداشت محصول ، عناصر غذایی مختلفی از خاک خارج میشوند . از سوی دیگر جایگزین نمودن این عناصر و‌مواد غذایی از دست رفته یکی از مهمترین ارکان کشاورزی پایدار و ایجاد امنیت غذایی است . یکی از روش‌های مهم تغذیه باغات ، تغذیه چالکود بوده و فصل زمستان بهترین فرصت برای اجرای این روش و قراردادن مواد غذایی در دسترس ریشه است .مهمترین عناصر غذایی پرمصرف یا ماکروالمنت که بطور معمول در برنامه غذایی چالکود مورد استفاده قرار میگیرند ، فسفر ، پتاسیم و گوگرد هستند .علاوه بر عناصر فوق ، توجه به ریزمغذی‌ها یا مواد غذایی کم مصرف و تامین این عناصر در محوطه چالکود نیز بنا به نظرات کارشناسی حائز اهمیت است . پیشنهاد جنوبگان به شما باغداران و کشاورزان عزیز استفاده از محصول کمپلکس پلاس از خانواده کمپلکس جنوبگان است . این محصول 11 عنصره با فرمولاسیون گرانول آهسته رهش حاوی کلیه عناصر غذایی میکرو و ماکرو مورد نیاز گیاه میباشد .کمپلکس‌پلاس بطور متوسط 1الی3 کیلوگرم به ازای هر درخت بارور در عمق مناسب قابل مصرف است.
پیشنهادها و تجارب ارزنده خودتان را در رابطه با این محصول و همچنین نحوه صحیح انجام چالکود را با ما به اشتراک بگذارید.