با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

سیب زمینی شیرین!!!!

سیب زمینی شیرین گیاهی چندساله و نسبتاً سریع الرشد است که به دلیل دارا بودن غده های خوراکی، مصارف غذایی و اقتصادی ویژه ای دارد. محصول گیاه سیب زمینی شیرین، قسمت زیرزمینی آن است که بصورت غده کاذب است. 

تفاوت سیب زمینی شیرین و سیب زمینی معمولی

برخی مواقع سیب زمینی شیرین و سیب زمینی معمولی را از یک خانواده می دانند. در حالی که  این دو گیاه از نظر جنس، خانواده، مراحل تولید و ذخیره سازی متفاوت هستند. 

شرایط مناسب رشد 

این گیاه گرماپسند است و نسبت به سرما و شرایط غرقاب به ویژه در خاک های سنگین، مقداری  حساس است و به همین دلیل در زمان کاشت آن بایستی شرایط  سرما و یخبندان وجود نداشته باشد. 

طریقه مناسب تکثیر 

تکثیر به شیوه قلمه زدن خیلی سریع و راحت صورت می گیرد. تعدادی از ساقه رونده را انتخاب نموده و تنها تعدادی از برگ های ریز انتهایی را که در خارج از خاک قرار می گیرد نگه می دارند.