با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

چرا آزمایش خاک بسیار اهمیت دارد؟

بهترین روش ارزیابی وضعیت تغذیه ای یک باغ، علاوه بر بررسی عملکرد و کیفیت محصول، تجزیه تلفیقی خاک و برگ می باشد.
آزمون خاک شامل سه مرحله:
۱- نمونه برداری صحیح
۲- تجزیه دقیق
۳- تفسیر صحیح نتایج خاک می باشد.

مهمترین مزایای آزمایش خاک:

– تشخیص وضعیت کمبود یا بیشبود (مسمومیت) عناصر غذایی در خاک ها
– مصرف بهینه و مطلوب کود ها بر اساس آزمون خاک
– کاهش هزینه ی مصرفی در نتیجه استفاده بهینه کودی
– انتخاب مناسب کودها براساس عناصر تشکیل دهنده آن
– مصرف به موقع کود و عناصر غذایی

کشاورزان و یاوران عزیز

فاکتورهای لازم برای آزمایش خاک جهت تصمیم گیری مواد اصلاحی و نیز آگاهی از وضعیت برخی عناصر غذایی بستگی به عمق فعالیت ریشه گیاه می باشد مثال برای گیاه پسته به شرح زیر میباشد:

عمق اول: pH ،EC و بافت، فسفر و پتاسیم
عمق دوم: در مجاورت ریشه، pH ،EC، بافت، گچ، آهک، فسفر، پتاسیم، میکروها (آهن، روی، مس،منگنز)، ماده آلی، SAR به تفکیک سدیم، کلسیم و منیزیم
عمق سوم: pH ، EC و بافت