با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

شوری خاک

❗️ آیا میدانید عوامل محدود کننده ای مانند شوری خاک و آب عملکرد کمی و کیفی گیاهان باغی و زراعی را به طور ناامیدکننده ای تهدید میکند.
❗️ در خاک های شور ریشه گیاه به سختی می‌تواند آب مورد نیاز خود را از خاک جذب کند و لذا رشد گیاه کاهش یافته و در نهایت متوقف میشود. تا زمانی که شوری موجود در خاک کاهش پیدا نکند؛ غلظت املاح در خاک به قدری است که اجازه جذب به عناصر و کودهای مورد استفاده را به درخت نخواهد داد.

❗️ عوامل طبیعی و انسانی زیادی از جمله موارد زیر موجب شوری خاک میشوند :

🔻آبیاری با آب با مقادیر املاح بالا
🔻بافت نامناسب خاک
🔻عدم تسطیح یا مدیریت نامناسب آبیاری

❗️ از نمک های عامل شوری در خاک می توان به کربنات سدیم ، سولفات منیزیم و سولفات سدیم اشاره کرد که خطرناک ترین انها کربنات سدیم است که در مقادیر بسیار کم بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اثر گذاشته و برای گیاه ایجاد مشکل می کنند.

👈 استفاده از ترکیبات آلی ، هیومیکها، گچ های مرغوب کشاورزی و نیز مدیریت مناسب آبیاری می تواند به اصلاح این خاک ها کمک کند .

📣 کشاورزان و باغداران گرامی
فراموش نکنید که آگاهی از میزان شوری خاک مزرعه و باغ، شما را در جهت مدیریت مناسب که در نهایت باعث رشد مناسب و عملکرد بهتر گیاه است، مساعدت می نماید.

⭕️ آنالیز خاک از گام های اولیه برای مدیریت بهتر مزرعه یا باغ شماست.