با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

نقش ارزشمند آمینواسیدها

▫️ آمینوگان ▫️

🔸️اسید آمینه یک مولکول آلی است که از کربن ، هیدروژن ، #اکسیژن و ازت (شامل یک گروه آمینه ، کربوکسیلیک اسید و زنجیره جانبی) تشکیل شده است. هنگامی که اسیدهای آمینه توسط پیوندهای پپتیدی به یکدیگر متصل می شوند ، پروتئین ها تشکیل می شوند. پروتئین ها ماکرومولکول های مهمی هستند که در همه جنبه های رشد و نمو گیاهان نقش دارند. حدود 20 اسید آمینه مهم در فرآیندهای گیاهی اهمیت دارند.
🔸️ گیاهان آمینواسیدها را از نیتروژن به فرم آمونیوم و نیترات از خاک جذب میکنند. واضح است که روند جذب نیتروژن از خاک انرژی فراوانی را از گیاه میگیرد ، لذا دلیل اصلی اهمیت استفاده از آمینواسیدها ، صرفه جویی در استفاده از انرژی حاصل از آن و رفع تنش های محیطی و سرعت بخشیدن به فرآیندهاست. این انرژی در فرآیندهای دیگری مانند جوانه زدن ، گل دهی یا تشکیل میوه و افزایش اندازه آن استفاده می شود ، لذا باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول می شود. همانگونه که میکروارگانیسم های مفید در یک خاک سالم و ارگانیک رشد و تکثیر می یابند ، آنزیم هایی تولید می کنند که مواد آلی را تجزیه و هضم می کنند. یکی از این آنزیم ها پروتئاز نامیده می شود و آن آنزیمی است که مولکول های بزرگ پروتئین را به فرم اسیدهای آمینه کوچک تشکیل دهنده آن تجزیه می کند که توسط ریشه ها قابل جذب است.
👈 اسیدهای آمینه فرم L تولید شده توسط میکروارگانیسم ها به راحتی توسط سلولهای گیاهی جذب می شوند.

📔اسیدهای آمینه بلوک های ساختاری و بنیادی پروتئین ها هستند و عملکردهای مختلفی را در گیاه بر عهده دارند. به عنوان مثال اسیدآمینه پرولین از تنش ها جلوگیری میکند. پرولین همچنین جهت رشد عمومی گیاهان و بهبود باروری گرده گیاه مفید و حیاتی است. اسیدهای آمینه ای نظیر گلوتامیک اسید، سیستئین و گلیسین کلاته کردن عناصر را برعهده دارند. اسیدآمینه گلوتامیک اسید به منظور محرک رشد در گیاهان فعالیت میکند و بر روی عمل باز شدن روزنه ها موثر است. سرین و پرولین تعادل میزان آب را در گیاهان تنظیم میکنند. اسیدآمینه آرژنین به عنوان پیشساز پلی آمین ها برای شروع تقسیم سلولی گیاهان لازم است. همچنین جهت سنتز #کلروفیل و تشکیل اندام های رویشی گلیسین و گلوتامیک اسید نقش دارند.

✅ذکر این نکته لازم است که اسیدآمینه آزاد تاثیر بسیار بالاتری نسبت به اسیدآمینه کل دارد زیرا اسیدآمینه آزاد از ساختار مولکولی پیچیده پروتئین ها خارج شده و پیوندی ندارد و قابلیت جذب آن توسط گیاهان بسیار بالا است.

🎗🎗🎗آمینوگان جنوبگان دارای بیش از 80% اسیدآمینه آزاد قابل جذب گیاه فرم L میباشد و حاوی 17 نوع اسیدآمینه ضروری مورد نیاز گیاه با دوز مصرف پایین است. این محصول به طور ویژه مقاومت گیاه را در مقابل تنش های محیطی بهبود بخشیده و افزایش کمی و کیفی محصولات را به ارمغان می آورد. از دیگر امتیازهای ویژه این محصول کاهش تلفات نشاء و بهبود جوانه زنی گیاهان میباشد.