با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

فواید عنصر پتاسیم در مزارع پنبه

عنصر پتاسیم فعال کننده بیش از ۶۰ آنزیم در سیستم های گیاهی است و جهت حفظ پتانسیل اسمزی و جذب آب که در افزایش مقاومت گیاه پنبه نسبت به تنش خشکی نقش دارد اهمیت دارد. گیاه پنبه به میزان بالایی عنصر پتاسیم نیاز دارد و نسبت به کمبود این عنصر حساسیت بالایی دارد.

در گیاه پنبه عنصر پتاسیم در رشد و کیفیت فیبر الیاف پنبه نقش کلیدی دارد. پتاسیم بر روی کیفیت، اندازه، استحکام و وزن فیبر تاثیرات مثبتی دارد. این عنصر مقاومت گیاه را در برابر بیماریهایی که موجب پژمردگی پنبه در مزارع میشوند بهبود میبخشد.

جالب است بدانید قوزه پنبه منبع سرشار از عنصر پتاسیم است و در طول دوره توسعه و رشد غوزه پنبه بر میزان این عنصر افزوده میشود.

در صورت کمبود این عنصر لکه های زرد رنگ در بین رگبرگ ظاهر میشود و حاشیه برگ به رنگ قهوه ای مبدل میشود و به زوال میرود. پیری زودرس و کاهش رشد قوزه پنبه از دیگر آثار کمبود این عنصر در قوزه پنبه میباشد.

توصیه جنوبگان:
در زمان تشکیل قوزه و افزایش رشد آن استفاده از فرتریکس ۳۰-۵-۱۵ و یا فرتریکس ۳۶-۱۲-۱۲ به میزان ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم در هکتار و یا استفاده از پتاسل جنوبگان به مقدار ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم جهت مصارف آبیاری قابل توصیه است.